Petro Controls

Petro Controls

Wyślij zapytanie ofertowe

Twoim zapytaniem zajmie się najbliższy przedstawiciel:

+48 12 255 85 01 energiaigaz@cptrade.pl
Wyślij zapytanie

Wysyłając zapytanie akceptujesz Politykę prywatności

Firma Petro Controls Europe BV specjalizuje się w dostarczaniu  gotowych systemów sterujących dla głowic wydobywczych ropy i gazu, platform wiertniczych oraz przy produkcji ropy naftowej i gazu. Firma działa od roku 1985 i jest zlokalizowana w Oosterhout w Holandii.

 

Dostarczane systemy sterujące  wykorzystują  następujące technologie:

 • Pneumatyczne, hydrauliczne, systemy sterowania logicznego na bazie PLC
 • Pneumatyczno-hydrauliczne, elektro-hydrauliczne, bazujące na energii słonecznej-hydraulice
 • Specjalne obudowy paneli w tym rozwiązania modułowe, systemy z możliwością ich adaptacji i rozbudowy.
 • Systemy sterujące dla głowic podmorskich.
 • Systemy ESD.
 • Systemy pętli pożarowych.

 

Hydrauliczny panel sterujący do obsługi głowicy

Hydrauliczny panel sterowniczy przeznaczony dla jednego odwiertu pracuje na różnych poziomach ciśnienia: wysokie ciśnienie potrzebne dla powierzchniowo sterowanego podpowierzchniowego zaworu bezpieczeństwa (SCSSV) oraz ciśnienie średnie dla zaworu głównego Master (SSV).  Może on także obsługiwać jednocześnie inne urządzenia:

 • zasuwę skrzydłową (Wing) umieszczoną na ramieniu głowicy
 • zawory gazowe (Gas Lift Valves)
 • zawory odcinające (Kill Valves)
 • zawory boczne (Annulus Valves)
 • zawory kątowe (Choke)

 

Multi Głowicowy hydrauliczny Panel Sterujący

Hydrauliczny panel sterowniczy przeznaczony dla kilku głowic. Charakterystyczną cechą tego rozwiązania jest jedna centralna szafa sterownicza która umożliwia zarządzanie kilkoma głowicami. Panel może być wyposażony w kilka jednostek pompowych, kilka sztuk akumulatorów przeponowych oraz  wiele dodatkowych indywidualnie konfigurowanych sekwencji pracy.

 

System potrzebuje ciśnienia płynu hydraulicznego lub powietrza sterowniczego na poziomie kilku  barów do kontroli ciśnienia głowicowego oraz pętli pożarowej.

Układ jest wyposażony w pompę napędzaną silnikiem elektrycznym która jest ustawiona tak aby wytworzyć wysokie ciśnienie . Energia hydrauliczna może być skumulowana w kilku akumulatorach przeponowych, zamontowanych wewnątrz panelu sterowniczego. System może zadziałać jeden raz przy pomocy energii zgromadzonej w akumulatorze w przypadku awarii zasilania.

Panel gwarantuję sekwencyjne zamykanie i otwieranie głowicy. Umożliwia także jego rozbudowę o elementy zwiększające bezpieczeństwo układu:

 • pętle pożarowe
 • piloty ciśnienia
 • jednostki pompy ręcznej

 

Panele są każdorazowo projektowane dla wymagań i warunków panujących na danym obiekcie.

 

Zadziałanie panelu jest wywołane zdalnie, lokalnie lub za pomocą elementu monitorującego ciśnienie w układzie.

 

Urządzenia dedykowane są do pracy w strefie zagrożonej wybuchem a zatem  posiadają certyfikat ATEX, CE i wszystkie niezbędne dopuszczenia.